Text Size

Palesztina

There are no translations available.

110px-Coat_of_arms_of_PalestinePalesztina vagy Palesztin Autonóm Területek jelenleg 103 ország által hivatalosan elismert de jure állam a Közel-Keleten. Területét Ciszjordánia és a Gázai övezet alkotja. Az ENSZ-ben megfigyelőként van jelen.
1967-es hatnapos háború óta Izrael felszabaditotta az egyiptomi és Jordán megszállás alól, ám 1993 Osló óta a Gázai övezet és Ciszjordánia egyes területei felett már a Palesztin Nemzeti Hatóságé az ellenőrzés.

Read more...

Székely Ábrahám, az első török könyvnyomdász

There are no translations available.

Ebubekir_Ferenci_Szekely_Abraham1Rákóczi fejedelem tolmácsa is volt

A magyarok, a magyarság nyomait kutatva sok érdekességgel találkozhat az ember Törökország szerte. A két nép története ezernyi apróbb-nagyobb szállal kötődik egymáshoz. Ezek kibogozgatását némileg megnehezíti, hogy jó néhány évtizede még más betűkészletet használtak errefelé és csak a két világháború közötti időszakban tértek át a latin betűs abc-re. A régi írásjeleket, a megfakult könyvek lapjain rejtőző sorokat ma már csak kevesek tudják olvasni, megérteni. Azok a szerencsések, akik viszont rendelkeznek ezzel a tudással, sok új ismerettel gazdagodhatnak és gazdagíthatnak másokat is.

Read more...

IRAK – nem csak képekben

There are no translations available.

irak2kepIrak Délnyugat Ázsia országa, de a Közel-Kelet egyik államaként is számon tartják. Területe nem túl nagy, 434.128 km², viszont népessége igen jelentős kb. 26 millió fő. Sokan estek áldozatul a folyamatos háborúknak. Fővárosa Bagdad, ahol a lakosság ¼-e (6,7 millió fő) él. A közelmúlt háborúi nagy károkat okoztak a városban és annak lakosságában. Jelentősebb városok a folyóvölgyekben helyezkednek el, ezek: Moszul, Bászra, Erbil, Kirkuk. Az államot átmeneti kormány irányítja, míg az országban kialakulnak a békés viszonyok. Közigazgatásilag 27 tartományra és 2 speciális területre osztható. A népesség jelentős része arab (75%), de meg kell említeni még a kurdokat (21%), akik a szomszédos országokban is nagy számban vannak jelen, és függetlenségre vágynak. Jelentős még a törökök, perzsák és asszírok aránya. Két hivatalos nyelv van; az arab és a kurd, de igen sokan beszélnek törökül, asszírul és örményül. Vallási összetételben homogénnek mondható.

Read more...

Tizennyolcezer éves ujgur piramisok?

There are no translations available.

ujgurpiramis2William of Ockham (Guillemus Ockham, ismert Occam néven is, élt 1285–1348 között) angol nemzetiségű ferences rendi szerzetes, a skolasztikus filozófia kiemelkedő gondolkodója „lex parsimoniae” elvével hódít újabban a közgondolkodásban. Occam borotvájaként elhíresült tétele szerint, ha egy jelenségre több magyarázat adható, akkor a legegyszerűbbet kell választani a vizsgálódásban. Ez a takarékosság- vagy tömörség elve.
Sok szempontból helyesnek is vélhetnénk azt a gyakorlatot – amennyiben a kevesebb posztulátum kielégítésével igyekszik eljutni a végkövetkeztetéshez, azonban hibás vagy eltorzított alapvetésre épülő megközelítés hamis eredménnyel jár, ha mégoly egyszerű és hibátlan is a vizsgálati mód.

Read more...

Page 8 of 13

8

napkelet logo

konyvek
Tekintse meg az egye- sületünknél megrendel- hető, a szerző által de- dikált könyveket

szilajcsiko
arkad
szozat
hunhirlogo
szekelypajzs
kurultajbanner_125_125px
gyepugif_3
csikiszekelymuzeum
lakiteleknepfoiskola